El Gabinet Lingüístic ha elaborat i posa a disposició de la comunitat universitària de la UPF una nomenclatura universitària trilingüe català ↔ castellà ↔ anglès de la UPF. Aquesta nomenclatura permet trobar l'equivalent en anglès, en castellà o en català de més de mil designacions d'òrgans, serveis, àmbits, cursos, programes, institucions o organismes de la UPF i del nostre entorn universitari i institucional. Se'n pot consultar el contingut a partir del català, del castellà o de l'anglès, per blocs alfabètics o per la inicial del mot o sintagma que es vulgui cercar, i també es poden fer cerques concretes, ja sigui introduint en el cercador el mot o el sintagma o bé alguna de les paraules que conté, la paraula inicial o la paraula final.

Aquesta nomenclatura universitària trilingüe català ↔ castellà ↔ anglès està concebuda com una eina dinàmica de treball i de suport a la comunitat universitària, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme a la UPF, i per tant s'anirà polint, completant i millorant a partir de la pràctica diària i de les aportacions i les observacions dels usuaris. Us agrairem, per tant, qualsevol aportació, comentari o observació de millora. Podeu escriure'ns a: [email protected].