El Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany està estructurat en dues parts clarament diferenciades: la primera part —a la qual s’accedeix pel botó català—, que és la pròpiament multilingüe, conté un diccionari de la llengua catalana amb 20.000 entrades i més de 30.000 definicions, que van acompanyades d’un bon nombre d’exemples, locucions i frases fetes i, també, de les equivalències en castellà, anglès, francès i alemany. La segona part del diccionari —a la qual s’accedeix pels botons castellà, anglès, francès i alemany— conté quatre diccionaris bilingües inversos, i permet trobar l’equivalent català d’una paraula en qualsevol d’aquestes quatre llengües, i també, passant pel català, permet arribar a trobar l'equivalent alemany, posem per cas, d'una paraula francesa, castellana o anglesa.