El programa PDF to Excel és una aplicació gratuïta en línia que, de manera fàcil, ràpida i precisa, permet convertir les taules i els fulls de càlcul en PDF en arxius .xls editables amb Microsoft Excel, OpenOffice, Google Docs i WordPerfect Office.