Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Beques i mentoria per a estudiants de graus TIC que s'hagin vist afectats per la COVID-19

Beques i mentoria per a estudiants de graus TIC que s'hagin vist afectats per la COVID-19

11.11.2020

 

Ens plau informar-vos que la Secretaria d’Universitats i Recerca dóna suport a un programa de beques i mentories de la Fundació Centre Tecnològic de Catalunya (CTecno), que té per finalitat ajudar estudiantat de graus TIC que s’hagi vist afectat per la crisi econòmica derivada de la COVID-19. El programa consisteix en l’atorgament de beques de matrícula a l’estudiantat dels centres integrats de les universitats públiques catalanes que cursin aquests estudis i tinguin dificultats econòmiques o estructurals sobrevingudes per la crisi de la  Covid19 o per l’aplicació de les mesures per combatre-la.

La convocatòria, que ja és oberta i gestiona l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), neix amb un doble objectiu: ajudar, d’una banda, aquells estudiantat que estigui cursant carreres de l’àmbit de les TIC i presenti dificultats econòmiques personals o familiars com a conseqüència de la pandèmia i, de l’altra, potenciar la presencia de dones en les carreres TIC amb l’assignació d’una puntuació addicional en la fase d’avaluació. 

El programa representa, en aquests moments, un gran exemple de cooperació entre el sector privat i el sector públic per dotar al sistema universitari públic català de finançament privat en benefici de la comunitat d’estudiants més castigada per la crisi sanitària de la COVID-19.

La beca consisteix en el pagament de fins a 60 crèdits matriculats el curs 2020-2021 que s’atorga en funció de la puntuació assolida en el procés d’avaluació, i en un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa.

L’avaluació i selecció de les persones beneficiàries tindrà en compte, en una primera fase, una sèrie de criteris objectius com ara l’impacte de la COVID-19 en el nucli familiar, i el gènere dels/les sol·licitants que, en cas de ser dona, atorga uns punts més. La segona fase consistirà en la valoració d’una la carta personal de motivació de les persones sol·licitants que hagin obtingut les millors puntuacions en la primera fase.

 

Per a més informació, consulteu la convocatòria en el següent enllaç.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: