Quant triga a valorar-se la meva preinscripció?

Una vegada completada la preinscripció, l'equip d'admissions la revisarà durant els dies posteriors. Tanmateix, és responsabilitat del candidat verificar que la preinscripció ha estat correctament completada amb tota la documentació necessària i que les cartes de recomanació han estat adjuntades dins el període de la convocatòria per tal de ser avaluat pel Comitè de Selecció.

Per saber si l'equip d'admissions ha rebut correctament les cartes de recomanació, l'estat que ha d'aparèixer al formulari de l'aplicació en línia és "ADJUNTADA".

Per què l'estat de la meva sol·licitud és incomplet si he adjuntat tots els documents obligatoris?

A causa de l'elevat nombre de sol·licituds, la teva preinscripció pot ser que encara no hagi estat revisada per l'equip d'admissions. Una vegada fet, rebràs una notificació per correu electrònic.

Què passa si no he completat la preinscripció abans de la data final de la convocatòria?

Aquelles preinscripcions incompletes en finalitzar la convocatòria seran denegades. Si estàs interessat a completar-la per ser valorat a la convocatòria següent, contacta amb l'equip d'admissions  ([email protected]) per activar novament la teva preinscripció.

Si la meva sol·licitud ha estat denegada, puc tornar a preinscriure'm?

Si vols tornar a ser valorat, has de contactar amb l'equip d'admissions ([email protected]) per aportar nova documentació a la teva candidatura.

Necessito acreditar el meu nivell d'idiomes?

Els requisits d'admissió s'estableixen per a cada doctorat. En cas que hi hagi un nivell mínim d'idiomes, has d'acreditar-lo mitjançant un certificat oficial. En cas de voler sol·licitar l'exempció d'acreditació d'idiomes per ser estudiant nadiu o haver cursat estudis en la llengua en qüestió, és necessari que adjuntis una carta breu justificativa explicant-ne les raons.