PRESENTACIÓ

Les Segones Jornades de Primavera del Consell Social s'emmarquen dins de les activitats de l'Associació d'Amics de la Biblioteca Alois M. Haas d'Història de les Religions. Aquest fons, donat a la Universitat Pompeu Fabra pel professor Alois M. Haas, eminent germanista i estudiós de la mística i l'espiritualitat a Occident, constitueix una de les biblioteques més importants del món en el camp de l'espiritualitat.

Les Jornades tenen com a objectiu plantejar la permanència de la mística en la cultura europea actual, tant en l'àmbit de la creació (pintura, cinema, literatura, arquitectura...) com en el del pensament.

En concret, s'hi exposarà l'actualitat del fenomen místic i s'obrirà un espai de discussió per abordar el problema metodològic de la supervivència de la mística en un món secularitzat com és el d'ara.

Després de la bona acollida que va tenir la primera edició de les Jornades de Primavera, el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra vol continuar contribuint a la reflexió i a la divulgació del coneixement entre la comunitat universitària i el públic en general. Tot això, amb un objectiu de rerefons: aprofundir en les relacions que sempre han d'haver-hi entre la societat i la Universitat.

Us convidem, doncs, a assistir-hi i a participar-hi. L'entitat i la qualitat   dels conferenciants i els ponents que hi intervindran és la millor garantia del seu interès.

CURRÍCULUMS DELS PARTICIPANTS

CORRADO BOLOGNA Professor de Filologia Romànica. Universitat de Roma

Corrado Bologna és professor de Filologia Romànica a la Universitat La Sapienza de Roma. A més dels seus treballs dedicats a la lírica trobadoresca i a la filologia vulgar a l'inici del Cinquecento, destaca l'estudi de la tradició dels clàssics italians Letteratura italiana (Einaudi, 1986); el seu llibre sobre la veu, Flatus vocis. Metafisica e antropologia della voce (Il Mulino, 1992-2000), sobre Ariosto, La machina del "Furioso" (Einaudi, 1998) i sobre Dante, Il ritorno di Beatrice (Salerno, 1998).

VICTORIA CIRLOT Professora de Literatura Comparada. Universitat Pompeu Fabra

Victoria Cirlot és professora de Literatura Comparada a la Universitat Pompeu Fabra. S'ha dedicat a l'estudi de la literatura i de la mística medieval. Entre els seus llibres destaquen Vida y visiones de Hildegard von Bingen (Siruela, 1997 i 2000) i La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad Media (Martínez Roca, 1999; en col·laboració).

DOMINIQUE DE COURCELLES Directora d'Investigació al Centre National de la Recherche Scientifique

Dominique de Courcelles és directora d'Investigació al Centre National de la Recherche Scientifique (París). Els seus treballs i llibres es refereixen principalment a la literatura religiosa i a la història de les idees en el món hispànic des de finals de l'edat mitjana fins a principis del segle xvii. Recentment ha publicat Langages mystiques et avènement de la modernité (Champion, 2003).

BLANCA GARÍ Professora d'Història Medieval. Universitat de Barcelona

Blanca Garí és professora d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona. Ha publicat diverses obres   de místiques i místics medievals: El espejo de las almas simples de Margarita Porete (Icaria, 1996) el Liber de Sancta Maria de Ramon Llull (Corpus Christianorum, Brepols, 2003) i La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad Media (Martínez Roca, 1999; en col·laboració).

ALOIS MARIA HAAS Professor emèrit de la Universitat de Zuric

Alois Maria Haas és professor emèrit a la Universitat de Zuric. Aquest destacat estudiós de prestigi internacional és autor de múltiples obres sobre literatura medieval alemanya i mística medieval. De la seva àmplia obra destaquen Mystik als Aussage (Suhrkamp, 1996), Visión en azul. Estudios de mística europea (Siruela, 1998), Maestro Eckhart (Herder, 2002), i la seva recent Mystik im Kontext (Peter Lang, 2004).

HILDEGARD ELISABETH KELLER Professora de Literatura Alemanya. Universitat de Zuric

Hildegard Elisabeth Keller és professora de Literatura Alemanya, des dels seus orígens fins al 1700, a la Universitat de Zuric. Deixebla del professor Alois Maria Haas, es dedica a l'estudi de la mística fins al barroc, tema sobre el qual ha publicat nombrosos estudis. Entre la seva obra destaca: My secret is mine. Studies on Religion and Eros in the German Middle Ages (Peeters, 2000).

CARLO OSSOLA Professor del Collège de France

Carlo Ossola és professor del Collège de France (París), on ocupa la càtedra de Literatures Modernes i Europa Neollatina. És considerat com un dels representants més importants dels estudis literaris a Itàlia. Les seves publicacions es refereixen, sobretot, a la literatura italiana des del Renaixement fins al segle xx. S'ha dedicat particularment a l'estudi de la literatura mística. Entre els seus últims llibres destaquen Miroirs sans visage. Du courtisan à l'homme de la rue (París: Seuil, 1997), i L'avenir de nos origines (París: Jerome Millon, 2004).

AMADOR VEGA Professor de Filosofia de la Religió. Universitat Pompeu Fabra

Amador Vega és professor de Filosofia de la Religió a la Universitat Pompeu Fabra. S'ha dedicat a l'estudi de la mística i la seva relació amb l'estètica. Entre els seus llibres destaquen: Maestro Eckhart. El fruto de la nada (Siruela, 1998-2003), Zen, mística y abstracción (Trotta, 2002) i Ramon Llull y el secreto de la vida (Siruela, 2002. Traducció anglesa de Crossroad, 2003).

DATES I LLOC

26 i 27 de maig del 2004
Auditori de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer
i Sala de Graus Albert Calsamiglia de l'edifici
Roger de Llúria del campus de la Ciutadella
de la UPF
(Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona)

ORGANITZA

Consell Social de la UPF
Telèfons: 93 542 20 30 - 93 542 20 31
Fax: 93 542 20 34
Adreça electrònica: [email protected]

COL·LABORA

Institut Universitari de Cultura de la UPF