PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

El Consell Social de la UPF organitza anualment una jornada científica sobre una qüestió d'actualitat per divulgar el coneixement i promocionar el diàleg entre universitat i societat. Enguany, es proposa el debat pluridisciplinari sobre la seguretat internacional, amb la coordinació acadèmica dels doctors Caterina García i Àngel J. Rodrigo Hernández, professors de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la UPF.

Des de l'acabament de la Guerra Freda, hi ha hagut una pèrdua progressiva de la seguretat en la comunitat internacional, perquè a l'amenaça tradicional dels conflictes armats s'hi han afegit nous desafiaments i amenaces: terrorisme, proliferació d'armes de destrucció massiva, descomposició institucional d'alguns estats, conflictes de civilitzacions, desigualtat econòmica, fluxos migratoris, protecció del medi ambient, biotecnologia i noves tecnologies.

La seguretat ha esdevingut una preocupació fonamental dels estats i de la societat civil. Els estats ja no poden garantir la pròpia seguretat i aquesta s'ha convertit en una responsabilitat de tothom. El nostre món, que avança cap a un nou model d'organització, necessita un nou concepte de seguretat que consideri la vulnerabilitat dels estats (forts i dèbils) i les relacions entre les amenaces i els desafiaments.

Aquesta jornada pretén contribuir a la redefinició de la seguretat mundial i al disseny d'una nova 'agenda' des d'una perspectiva pluridisciplinària. Amb la participació de reconeguts experts, s'analitzaran els elements imprescindibles per a un nou concepte de seguretat col·lectiva des de la filosofia política i moral, el dret, les relacions internacionals, les ciències de la comunicació, la informàtica o la biologia.

DATA I LLOC

28 d'octubre del 2005
Auditori de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer del Campus de la Ciutadella de la UPF 
(Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona)

ORGANITZA

Consell Social de la UPF 
Telèfons: 93 542 20 30 - 93 542 20 31
Fax: 93 542 20 34
[email protected]
Consell Social