Memòria 2022-2023

Accedeix-hi

Indicadors

Definició de les dades

  • Estudiants: de grau, de màster i de doctorat.
  • Estudiants formats: inclou els estudiants que han rebut formació en CI2 i en cursos a mida.
  • Investigadors: PDI, estudiants de màsters i estudiants de doctorat.
  • Ordinadors fixos d'ús comú: ordinadors en aules d'informàtica i Biblioteca.
  • Peticions a La Factoria: incidències i peticions ateses a través del CAU i per telèfon.
  • Peticions al PIE: incidències i peticions ateses a través del CAU, per telèfon, com a tràmits o presencialment.
  • Peticions al Servei d'Informàtica: incidències i peticions ateses a través del CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari).
  • Revistes: en paper i en format electrònic.
  • Usuaris: PDI, estudiants i PAS de la Universitat Pompeu Fabra.