Com cada curs, la Biblioteca i el Servei d'informàtica presenten a la comunitat universitària la seva memòria conjunta com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot el curs acadèmic. De totes les realitzacions aconseguides i ressenyades en aquest document, volem destacar aquelles que han tingut un impacte més gran ja sigui per la projecció que han tingut o sigui per la millora que aporten a l'activitat universitària i que, en tots els casos, reflecteixen el suport que tant la Biblioteca com el Servei d'Informàtica donen a la recerca, a la docència i l'aprenentage i a la gestió de la Universitat. 

A continuació es presenten els serveis i les novetats més destacables del curs 2021-2022 (per ordre cronològic):

- El nou UPFinder

La Biblioteca/CRAI de la UPF, conjuntament amb totes les biblioteques universitàries catalanes i la Biblioteca de Catalunya, va implementar un nou sistema de gestió que incorpora noves funcionalitats i un cercador millor que permet donar un servei més àgil i eficient a tota la comunitat universitària. El nou cercador de la Biblioteca millora la cerca de recursos, proporciona una experiència personalitzada i és accessible des de qualsevol dispositiu.

- Noves aules híbrides:

Des de l'inici del curs acadèmic 2021-2022, la UPF va disposar de cinquanta-una aules híbrides, distribuïdes entre els tres campus, amb els equipaments tecnològics que permeten fer simultàniament classe presencial i retransmetre-la per videoconferència (amb l'aplicació Zoom). Aquesta modalitat suma els avantatges de la presencialitat amb els de la videoconferència.

Aquestes aules van suposar una millora a l'hora de fer front a la situació de pandèmia i, a més, són un entorn idoni per a experimentar noves maneres de fer docència.

- El sistema d'impressió va incorporar noves funcionalitats per potenciar la mobilitat i facilitar la interacció amb les impressores. Concretament: imprimir en mobilitat, desbloquejar la impressora amb el mòbil i carregar el saldo amb PayPal.

-Setmana Internacional de l'Accés Obert

Del 25 al 29 d'octubre, amb motiu de la Setmana Internacional de l'Accés Obert 2021, es va organitzar a través de l'aliança EUTOPIA un webinar sobre ciència oberta: Why Open Science and Where to Get Started?

I es va presentar el pla d'actuació "Via ràpida cap a l’accés obert a la UPF", amb les línies següents:

–Article Processing Charge (APC) gratuït per publicar els articles científics en accés obert.
–Publicar més fàcilment a l'e-Repositori.
–Nova infraestructura: CORA - Repositori de Dades de Recerca (RDR) de Catalunya.

També es va informar de les dades d'accés obert. El darrer any hi va haver un increment de documents a l'e-Repositori, de més del 15%, fins a arribar a 24.509 documents. A més, el 70% de les publicacions científiques del 2020 de la UPF recollides a WoS i Scopus estan en accés obert.

- APC gratuïtes per publicar els articles científics en accés obert

Gràcies als nous contractes (acords transformatius) que es van negociar amb diferents editorials científiques, a la UPF disposem d’Article Processing Charge (APC) gratuït per publicar en accés obert a moltes revistes de les editorials científiques més prestigioses. Qualsevol membre del PDI que signi amb filiació UPF i que sigui autor de correspondència pot optar a beneficiar-se'n.

- Nous butlletins d’informació temàtica de la Biblioteca

La Biblioteca va llançar un nou Butlletí d'Informació Temàtica (BIT), amb informació veraç, notícies destacades i continguts temàtics seleccionats per al PDI, d’entre tots els recursos i serveis que ofereix. El nou BIT va substituir els butlletins de les guies temàtiques que s’oferien fins ara; és mensual o bimestral i es rep per subscripció. 

- Reobertura del préstec de documents d'altres universitats catalanes (PUC)

Després d'uns mesos aturat, a partir de gener del 2022 es va reprendre el préstec consorciat de documents entre les biblioteques de les universitats catalanes. Les sol·licituds es poden fer presencialment, visitant la biblioteca on es troben els documents, o via web, a través d'UPFinder.

- III Setmana de l’Aula Global

La Factoria - CLIK va organitzar una nova sessió d'assessorament per al professorat sobre l'eina de videoconferència Zoom per a la docència, durant la III Setmana de l’Aula Global, del 31 de gener al 4 de febrer. S'hi van resoldre dubtes sobre accés i configuració, com compartir pantalla i documents, com crear grups i treballar amb seguretat, entre d'altres.

- Augment de la seguretat TIC al correu electrònic corporatiu (Google)

Arran de l'augment d'atacs informàtics que es produeixen arreu, Google va decidir incrementar el nivell de seguretat TIC del correu electrònic amb la finalitat de millorar el control sobre els missatges fraudulents. Des del Servi d'Informàtica es va explicar que aquest fet pot provocar, ocasionalment, que siguin etiquetats com a problemàtics (falsos positius), missatges que no ho són i que, per tant, vagin a parar a la carpeta del correu brossa (spam). Per aquest motiu, es va recomanar consultar-la periòdicament per no perdre cap missatge.

- Nova guia sobre certificats digitals

Després de la pandèmia va augmentar la necessitat de fer tràmits virtualment. La guia sobre certificats digitals es va crear per poder resoldre dubtes sobre: com descarregar i instal·lar un certificat digital a l'ordinador, com exportar-lo a altres dispositius i com signar un document electrònicament.

- El PIE, també per videoconferència

Des de febrer del 2022, el Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) ofereix una nova modalitat d’atenció per videoconferència. Aquest nou mitjà amplia el ventall de l’oferta del PIE i se suma a les modalitats ja existents on fer arribar les consultes: la síncrona (atenció presencial i telefònica) i l’asíncrona (a través del CAU).

- Nou portal d'accés als fons i les col·leccions especials de la Biblioteca 

La Biblioteca de la UPF va renovar el portal d’accés a tots els seus fons i col·leccions especials, per tal de donar més visibilitat a col·leccions de documents que, per la seva procedència o per la seva temàtica, tenen unes característiques pròpies que els fan singulars. Alguns d’aquests fons proporcionen accés a recursos primaris, que estan a la base de la recerca i que són d'interès sobretot per als investigadors i, en general, són una font per difondre la història i la cultura.

- El perfil dels investigadors de la UPF ara és accessible des d'UPFinder 

A partir de març del 2022, es va millorar la visibilitat de la producció científica del personal investigador a través del buscador de continguts de la Biblioteca. Quan es busca el nom d’un investigador o d’una investigadora de la UPF a UPFinder, a més dels resultats de la cerca, a l'inici de la pantalla es troba un enllaç al seu perfil del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). També es pot buscar l’investigador o la investigadora pel seu identificador ORCID.

- Noves sales de treball en grup a la Biblioteca/CRAI del Mar 

La Biblioteca/CRAI del Mar va obrir dues noves sales de treball en grup amb capacitat per a 14 persones i equipades amb pissarres. Són espais aïllats que permeten la conversa i el treball cooperatiu, sense molestar la resta d’usuaris.

- Nova xarxa Wifi per a convidats

La UPF va posar en marxa una nova xarxa sense fils (Wi-Fi) guest@upf per a persones externes a la Universitat: visitants, convidats, assistents a reunions, congressos, etc., que no tenen accés a Eduroam i que necessiten disposar d’un accés puntual a Internet mentre fan la seva activitat a les instal·lacions de la Universitat.

Aquests usuaris disposen d’una contrasenya personal i intransferible, amb una durada de cinc dies i renovable tres vegades al mes, que els permet accedir molt fàcilment a la nova xarxa i gaudir de connectivitat mentre estan a la UPF. D’aquesta manera es garanteix el compliment de la normativa de seguretat TIC marcada per l’ENS i alhora se simplifica el procediment per sol·licitar una contrasenya (l’usuari omple un formulari molt breu i rep una contrasenya al seu telèfon mòbil).

- Els prestatges virtuals de la Biblioteca 

Els prestatges virtuals de la Biblioteca són seleccions de recursos del fons bibliogràfic que es publiquen amb motiu d'una efemèride o d’un esdeveniment. A partir de maig del 2022 s'ofereix un portal de prestatges virtuals que permet consultar-los per tema o navegar entre tots els que hi ha disponibles.

- Les exposicions bibliogràfiques de la Biblioteca 

Aquest curs 2021-2022, la Biblioteca ha organitzat, conjuntament amb professorat de diferents departaments de la UPF, tres exposicions bibliogràfiques: 

–"Neoplatonisme i eros: un recorregut fins a l'U", una mostra bibliogràfica virtual basada en la col·lecció del Fons Alois M. Haas d’Història de les Religions.

–"Il Miglior fabbro del parlar materno, Dante traduït", mostra bibliogràfica centrada en la col·lecció dantesca de la Biblioteca, formada en una gran part pel Fons Alòs-Moner, donat el 2010 a la UPF.

–"TRANS·fons, col·lecció trans a la Biblioteca", una exposició en format presencial i també virtual que mostra el fons de la Biblioteca sobre les persones trans i no binàries, i les polítiques, cultures, experiències i debats que l'envolten.

Aquestes novetats són només una petita mostra de l'activitat que trobareu recollida i resumida a continuació i donen testimoni fefaent de la dedicació professional d'un nombrós equip de persones a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2021-2022.