Com cada curs, la Biblioteca i el Servei d'informàtica presenten a la comunitat universitària la seva memòria conjunta com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot el curs acadèmic. De totes les realitzacions aconseguides i ressenyades en aquest document, volem destacar aquelles que han tingut un impacte més gran ja sigui per la projecció que han tingut o sigui per la millora que aporten a l'activitat universitària i que, en tots els casos, reflecteixen el suport que tant la Biblioteca com el Servei d'Informàtica donen a la recerca, a la docència i l'aprenentage i a la gestió de la Universitat.

- L'organització d'un equip de persones per a la producció de MOOC i altres materials multimèdia, en el context de l’Àrea de Serveis, Tecnologies i Recursos d’Informació. Les principals funcions que està duent a terme es focalitzen, principalment, en la gravació, l’edició i la postproducció dels vídeos dels MOOC i altres materials docents multimèdia, amb la finalitat d’oferir serveis innovadors i de qualitat que donin resposta a les necessitats de la UPF especialment en l'àmbit de la innovació docent i de les noves metodologies de l'aprenentatge (blended learning, flipped classroom, MOOC, etc.).

- La preparació i la celebració a la UPF de les XIV Jornadas CRAI que portaven per títol Taller de elaboración de un MOOC sobre competencias digitales. L’any 2016 es va començar a treballar en l’adaptació dels continguts de la formació en CI2 -que s’imparteixen des del 2008 en els estudis de grau i postgrau de la UPF- a la formació centrada en les competències digitals europees (DIGCOMP). Les XIV Jornadas van integrar aquest objectiu com a contingut de les sessions, amb una dinàmica de treball totalment innovadora i diferent respecte a edicions anteriors. 

- L'acte d'agraïment als donants de la Biblioteca de la UPF (el 14 d'abril del 2016) i la inauguració de l'exposició bibliogràfica  titulada “Exclòs de préstec. El fons desconegut de la Biblioteca de la UPF”. Ambdós esdeveniments es van emmarcar en els actes commemoratius del 25è aniversari de la universitat i van voler fer èmfasi en el paper cabdal que han tingut tant entitats com particulars, pertanyents o no a la universitat, per a la conformació del fons bibliogràfic de la UPF

- La celebració del BiblioLAB. Marató d’idees a la Biblioteca/CRAI del Poblenou els dies 18 i 19 de novembre del 2015 en el marc del HackLab de la UPF. Amb el lema “Som un fons de coneixement, ens falta el teu”, les activitats que es van portar a terme van posar de manifest un gran potencial per crear condicions d’interacció i col·laboració entre els estudiants i entre els estudiants i el personal de la UPF.

Aquestes novetats són només una petita mostra de l'activitat que trobareu recollida i resumida a continuació i donen testimoni fefaent de la dedicació professional d'un nombrós equip de persones a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2015-2016.