Com cada curs, la Biblioteca i el Servei d'informàtica presenten a la comunitat universitària la seva memòria conjunta com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot el curs acadèmic. De totes les realitzacions aconseguides i ressenyades en aquest document, volem destacar aquelles que han tingut un impacte més gran ja sigui per la projecció que han tingut o sigui per la millora que aporten a l'activitat universitària i que, en tots els casos, reflecteixen el suport que tant la Biblioteca com el Servei d'Informàtica donen a la recerca, a la docència i l'aprenentage i a la gestió de la Universitat.

- Amb l'inici del curs, es va estendre a tots els estudis la nova Aula Global al núvol sota tecnologia Moodle Rooms, que el curs anterior havia estat operativa per a un percentatge menor d'estudiants i en fase de prova pilot. La nova Aula representa un pas endavant en l'estratègia TIC de portar les aplicacions al núvol i, d'altra banda, incorpora funcionalitats que donen suport a la innovació docent alhora que presenta un disseny molt més amigable i usable.

A principis de curs es va difondre la Guia de l'investigador, que aplega la informació que pot necessitar el PDI per dur a terme la seva activitat investigadora, amb una visió integrada de tots els serveis i els recursos de suport a la recerca de la UPF. 

- Una de les fites més important d'aquest curs va ser la posada en funcionament, a l'abril, de la nova web de Biblioteca i Informàtica (www.upf.edu/web/biblioteca-informatica), amb una estructura nova i més fàcil d’utilitzar amb un menú de navegació molt simple que permet visualitzar els serveis i recursos per perfils d’usuari (PDI, estudiants i PAS) i per temes. La informació es presenta en fitxes que donen informació bàsica de cada servei o recurs i adrecen a la guia d’ús, al gestor d'incidències o a l’aplicació, segons correspongui.

- Amb la posada en funcionament de la web, també es va implementar UPFinder (upfinder.upf.edu), el nou cercador de continguts de la Biblioteca que permet, amb una sola cerca, trobar tots els recursos d'informació (en paper i electrònics, com ara llibres, revistes, articles, bases de dades, tesis o models d’exàmens). D'aquesta manera, s’ajunten en una sola eina, el catàleg de la biblioteca, la Biblioteca Digital i l'e-Repositori, que abans calia consultar per separat 

- Al mes d’abril es van posar en funcionament dos nous espais HackLab a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella i a la Biblioteca del Mar, fruit de la col·laboració amb el CLIK i les USQUID. Aquests dos espais es van afegir al HackLab que hi ha, des del curs 2014-2015, a la Biblioteca/CRAI del Poblenou.

Aquestes novetats són només una petita mostra de l'activitat que trobareu recollida i resumida a continuació i donen testimoni fefaent de la dedicació professional d'un nombrós equip de persones a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2017-2018.