Biblioteca/CRAI de la Ciutadella

Biblioteca/CRAI del Poblenou

Biblioteca/CRAI del Mar

Biblioteca del Campus Universitari Mar
Aforament màxim:   persones
  llocs disponibles

 Horaris d'atenció i d'obertura de les instal·lacions

 Doctor Aiguader, 80, 08003 Barcelona (Biblioteca)

 Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona (Informàtica)

Edifici Mercè