Docència i eines d'aprenentatge

Eines, recomanacions, guies i experiències de col·legues

Descobreix-la

Guia de l'investigador

Tots els serveis i recursos de la UPF per a l'investigador

Accedeix-hi!

Assessorament i formació

Assessorament tecnològic

Certificat ACTIC: acredita la teva competència digital

Informació bibliogràfica

Prevenció contra atacs informàtics

Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

Servei d'Atenció Telefònica (SAT)

Audiovisuals

Creació de videotutorials

Eina per a l'autogravació

Enregistrament de classes

Modificació de vídeos

Pantalla compartida

Préstec d'equipament audiovisual

Producció de vídeos per a cursos en línia

Producció de vídeos per a divulgar la recerca

Producció de vídeos per a la docència no presencial

Publicar al Youtube UPF

Aula Global

Digitalització de materials docents

Suport a l'Aula Global

Ciència oberta

APC gratuïtes i descomptes per publicar en accés obert

Gestió de dades de caràcter personal a la recerca

Planificar i difondre les dades de recerca

Publicar a l'e-Repositori

Publicar dades de recerca a la UPF

Publicar en accés obert

Compres

Compres d'equipament i programari

Compres i subscripcions bibliogràfiques

Drets d'autor

Drets d'autor en la producció audiovisual

Drets d'autor i materials docents

Drets d’autor i ús d’imatges al web

Propietat intel·lectual en la publicació científica

Impressió i reproducció de documents

Còpies digitals d'articles del fons de la UPF

Imprimeix o digitalitza els teus documents

Visualització i reproducció de microformes

Infraestructures tecnològiques

Accedeix a la biblioteca digital des de fora de la UPF (SARE)

Carnet UPF

Certificat idCAT: identifica't i signa els tràmits electrònics

Correcció d'exàmens

Disc en xarxa

El teu usuari (uNIS)

Equipament informàtic

Exàmens amb connexió reduïda a Internet

Monitorització

Préstec d'equipament audiovisual

Préstec d'equipament electrònic i de xarxes

Préstec d'ordinadors portàtils

Repositoris de codi

Serveis Web

Supercomputació

Virtualització

Programaris i aplicacions

Catàleg de programari

Google Apps i correu electrònic

Publicació científica

Acreditacions i sexennis

Detecció i prevenció de plagi en documents de recerca (Turnitin)

Generació de memòries i llistats de producció científica

Generació de CV

Gestionar el procés editorial d'una revista

Identificadors de documents

Identificadors dels investigadors

Indicadors bibliomètrics de les publicacions

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Portal de Producció Científica (PPC)

Publicar a revistes científiques

Publicar tesis doctorals a TDX

Signatura científica: autoria i filiació

Recursos d'informació

Bibliografia recomanada (BR)

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Diccionaris en línia

e-Repositori : Repositori Digital de la UPF

Gestors de bibliografies

Guies temàtiques

Microdades

Obtenció de documents de fora de la UPF

Premsa

Prestatges virtuals

Préstec d'auriculars, carregadors de mòbils i altres materials

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec d'ordinadors portàtils

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Repositoris digitals en què participa la UPF

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

UPFinder: busca llibres, revistes i bases de dades

Xarxes i comunicacions

Accés a la xarxa privada virtual (VPN)

Configura't la Wi-Fi (eduroam)

Connexió a Internet

Telefonia

Videoconferències