Assessorament i formació

Certificat ACTIC: acredita la teva competència digital

Informació bibliogràfica

Prevenció contra atacs informàtics

Protocol d'entrada de dades de caràcter personal

Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

Servei d'Atenció Telefònica (SAT)

Audiovisuals

Creació de videotutorials

Modificació de vídeos

Pantalla compartida

Aula Global

Suport a l'Aula Global

Ciència oberta

Publicar a l'e-Repositori

Compres

Compres d'equipament i programari

Compres i subscripcions bibliogràfiques

Drets d'autor

Drets d’autor i ús d’imatges al web

Impressió i reproducció de documents

Imprimeix o digitalitza els teus documents

Visualització i reproducció de microformes

Infraestructures tecnològiques

Accedeix a la biblioteca digital des de fora de la UPF (SARE)

Carnet UPF

Certificat idCAT: identifica't i signa els tràmits electrònics

El teu usuari (uNIS)

Equipament informàtic

Serveis Web

Programaris i aplicacions

Catàleg de programari

Google Apps i correu electrònic

Publicació científica

Portal de Producció Científica (PPC)

Recursos d'informació

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Diccionaris en línia

e-Repositori : Repositori Digital de la UPF

Gestors de bibliografies

Guies temàtiques

Obtenció de documents de fora de la UPF

Premsa

Prestatges virtuals

Préstec d'auriculars, carregadors de mòbils i altres materials

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Repositoris digitals en què participa la UPF

UPFinder: busca llibres, revistes i bases de dades

Xarxes i comunicacions

Accés a la xarxa privada virtual (VPN)

Configura't la Wi-Fi (eduroam)

Connexió a Internet

Telefonia

Videoconferències