Tots els serveis A-Z

Accedeix a la biblioteca digital des de fora de la UPF (SARE)

Accés a la xarxa privada virtual (VPN)

Acreditacions i sexennis

APC gratuïtes i descomptes per publicar en accés obert

App UPF Mòbil

Assessorament tecnològic

Bibliografia recomanada (BR)

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Carnet UPF

Catàleg de programari

Certificat ACTIC: acredita la teva competència digital

Certificat idCAT: identifica't i signa els tràmits electrònics

Coberta de tesi doctoral

Compres d'equipament i programari

Compres i subscripcions bibliogràfiques

Configura't la Wi-Fi (eduroam)

Connexió a Internet

Còpies digitals d'articles del fons de la UPF

Correcció d'exàmens

Creació de videotutorials

Detecció i prevenció de plagi en documents de recerca (Turnitin)

Diccionaris en línia

Digitalització de materials docents

Disc en xarxa

Drets d'autor en la producció audiovisual

Drets d'autor i materials docents

Drets d’autor i ús d’imatges al web

Drets d'autor, plagi i treballs acadèmics

Eina per a l'autogravació

El teu usuari (uNIS)

Elaborar un treball acadèmic

Enregistrament de classes

Equipament informàtic

e-Repositori : Repositori Digital de la UPF

Espais d'estudi i de treball

Exàmens amb connexió reduïda a Internet

Formació en competència digital

Format de presentació de tesis doctorals a la UPF

Generació de memòries i llistats de producció científica

Generació de CV

Gestió de dades de caràcter personal a la recerca

Gestionar el procés editorial d'una revista

Gestors de bibliografies

Google Apps i correu electrònic

Guies temàtiques

Identificadors de documents

Identificadors dels investigadors

Imprimeix o digitalitza els teus documents

Indicadors bibliomètrics de les publicacions

Informació bibliogràfica

Microdades

Modificació de vídeos

Monitorització

MyApps: accedeix a les aplicacions que necessites

Obtenció de documents de fora de la UPF

Pantalla compartida

Planificar i difondre les dades de recerca

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Portal de Producció Científica (PPC)

Premsa

Prestatges virtuals

Préstec d'auriculars, carregadors de mòbils i altres materials

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec de models anatòmics

Préstec d'equipament audiovisual

Préstec d'equipament electrònic i de xarxes

Préstec d'ordinadors portàtils

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Prevenció contra atacs informàtics

Producció de vídeos per a cursos en línia

Producció de vídeos per a divulgar la recerca

Producció de vídeos per a la docència no presencial

Propietat intel·lectual en la publicació científica

Protocol d'entrada de dades de caràcter personal

Publicar a l'e-Repositori

Publicar a revistes científiques

Publicar al Youtube UPF

Publicar dades de recerca a la UPF

Publicar en accés obert

Publicar tesis doctorals a TDX

Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

Repositoris de codi

Repositoris digitals en què participa la UPF

Servei d'Atenció Telefònica (SAT)

Serveis Web

Signatura científica: autoria i filiació

Supercomputació

Suport a l'Aula Global

Telefonia

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

UPFinder: busca llibres, revistes i bases de dades

Videoconferències

Virtualització

Visualització i reproducció de microformes