La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra ha constituït els seus actuals fons en bona part i de manera significativa gràcies a la generositat de totes les persones i entitats que hi han contribuït mitjançant donacions, cessions i dipòsits de llibres, revistes i altres tipus de documents.

Per aquest motiu, la Biblioteca continua estimulant i acollint les donacions de documents que són d'interès per a la investigació i la docència que es fan a la UPF, s'adeqüen a la política de desenvolupament de la col·lecció i compleixen els criteris generals d'acceptació de donacions.