Guia de l'estudiant

Ubica't a la UPF i explora tot el que pots fer

Accedeix-hi Ets estudiant de primer curs? Mira't el video!

Destaquem

Assessorament i formació

Certificat ACTIC: acredita la teva competència digital

Elaborar un treball acadèmic

Formació en competència digital

Informació bibliogràfica

Prevenció contra atacs informàtics

Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

Audiovisuals

Pantalla compartida

Préstec d'equipament audiovisual

Aula Global

Suport a l'Aula Global

Ciència oberta

Publicar a l'e-Repositori

Compres

Compres i subscripcions bibliogràfiques

Drets d'autor

Drets d'autor en la producció audiovisual

Drets d'autor, plagi i treballs acadèmics

Impressió i reproducció de documents

Imprimeix o digitalitza els teus documents

Visualització i reproducció de microformes

Infraestructures tecnològiques

Accedeix a la biblioteca digital des de fora de la UPF (SARE)

Carnet UPF

Certificat idCAT: identifica't i signa els tràmits electrònics

El teu usuari (uNIS)

Préstec d'equipament audiovisual

Préstec d'equipament electrònic i de xarxes

Préstec d'ordinadors portàtils

Programaris i aplicacions

App UPF Mòbil

Catàleg de programari

Google Apps i correu electrònic

MyApps: accedeix a les aplicacions que necessites

Publicació científica

Coberta de tesi doctoral

Format de presentació de tesis doctorals a la UPF

Recursos d'informació

Bibliografia recomanada (BR)

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Diccionaris en línia

e-Repositori : Repositori Digital de la UPF

Gestors de bibliografies

Guies temàtiques

Obtenció de documents de fora de la UPF

Premsa

Prestatges virtuals

Préstec d'auriculars, carregadors de mòbils i altres materials

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec de models anatòmics

Préstec d'ordinadors portàtils

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Repositoris digitals en què participa la UPF

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

UPFinder: busca llibres, revistes i bases de dades

Xarxes i comunicacions

Accés a la xarxa privada virtual (VPN)

Configura't la Wi-Fi (eduroam)

Connexió a Internet

Videoconferències