Here you will find a list of Ph.D. Dissertations directed by members of the group.

No results founds

Vázquez Sanchis, Miguel, COSTA CARRERAS, JOAN JOSEP MARIA. Models normatius per a una varietat no dominant d'una llengua minoritzada: el cas del valencià (en curs). Universitat Pompeu Fabra; 2023.

López Fuentes, Alejandra Cristina, ESTOPA BAGOT, ROSA, Collado Vides, Julio. Adecuación automática de términos biomédicos para personas no expertas: el caso de los informes médicos. Universitat Pompeu Fabra; 2022.

Belkacem, Nadia, LORENTE CASAFONT, MERCE. Les Verbes en Tamazight: structure argumentale et sémantique. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Martínez Salom, Maria Àngels, LORENTE CASAFONT, MERCE. Combinacions lèxiques en llengua catalanales col·locacions: caracterització teòrica i empírica i proposta lexicogràfica. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Solivellas i Ugena, Ivan, FREIXA AYMERICH, JUDIT. Les Partícules prefixals en català. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Vidal Sabanés, Laia, Ochoa Arnedo, Cristian, ESTOPA BAGOT, ROSA. La Terminologia en els textos mèdics per a pacients: el cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Pineira-Tresmontant, Carmen, Demol, Ségolène, LORENTE CASAFONT, MERCE. Dinámica del léxico en las Constituciones españolas. Universitat Pompeu Fabra; 2020.

Ollé, Manuel, Xu, Yingfeng LORENTE CASAFONT, MERCE, Ollé, Manuel. Unidades léxicas especializadas para la didáctica del chino: análisis de necesidades y propuesta. Universitat Pompeu Fabra; 2020.

Cabré, M. Teresa Méndez Espinosa, Oscar LORENTE CASAFONT, MERCE. La Terminología de geografía en zapoteco: una nueva perspectiva para las escuelas de Oaxaca, México la terminología zapoteca del siglo XXI. Universitat Pompeu Fabra; 2019.

Estopà, Rosa, Pozuelo Ollé, Òscar LORENTE CASAFONT, MERCE. L'Eventivitat en els textos i en els diccionaris especialitzats en biomedicina. Universitat Pompeu Fabra; 2019.

Lorente, Mercè, Pozuelo Ollé, Òscar, ESTOPA BAGOT, ROSA. L'Eventivitat en els textos i en els diccionaris especialitzats en biomedicina. Universitat Pompeu Fabra; 2019.

Suárez Gallo, Miriam, LORENTE CASAFONT, MERCE. La Metáfora en el discurso especializado del genoma humano. Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge; 2019.

Lima Moreira, Glauber, Montané March, M. Amor, CABRE CASTELLVI, MARIA TERESA. Diccionario y enseñanza de ELE: propuesta de un modelo de artículo lexicográfico para estudiantes brasileños. Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret; 2018.

Fathi, Besharat, CABRE CASTELLVI, MARIA TERESA. Terminology planning evaluation: the case of Persian language. Universitat Pompeu Fabra; 2017.

Fomicheva, Marina, BEL RAFECAS, MARIA NURIA, Cunha Fanego, Iria da. The Role of human reference translation in machine translation evaluation. Universitat Pompeu Fabra; 2017.