La FCSV té un programa de tutories personals que es desenvolupa durant tota la carrera. Cada estudiant té un professor tutor durant tots els estudis. A més dels contactes que determinin els implicats, la FCSV en programa un de trimestral dins de l'horari acadèmic.

Els estudiants són informats del programa durant els primers dies a la Universitat i els professors tutors disposen d'unes orientacions sobre el programa.

 

Programa de tutories personals per als estudiants de Biologia Humana

Programa de tutories personals per als estudiants de Medicina

 

Un dels objectius important de l'acció tutorial és el foment de les competències transversals mitjançant l'activitat del portafoli. (competències transversals)