A la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, s'han programat les classes del primer trimestre del curs 2021-2022 amb el màxim de presencialitat possible, atenent a les recomanacions de les autoritats sanitàries i les condicions logístiques del Campus Mar.

S'han conservat especialment les activitats pràctiques que són essencials en la formació dels estudiants.

En els horaris apareixen publicades a totes les classes que es fan en un horari concret, ja hi ha presencials o sincròniques. Les classes presencials són les que tenen una aula indicada. Les que apareixen sense aula informada seran en format sincrònic en línia.