• CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  •  

La Universitat Pompeu Fabra ha formulat el Pla Estratègic 2016-25 que pretén redefinir les missions tradicionals de la institució universitària per adaptar-se als nous reptes. En aquest marc esdevé imprescindible adaptar les estructures que donen un suport directe al procés d'ensenyament-aprenentatge com una de les funcions essencials de la institució, als nous requeriments.

El CQUID creat el 2007 i anteriorment el PQE creat el 2002, han estat instruments clau al servei de la renovació docent. Amb la creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement (CLIK), per acord de Consell de Govern de 17 de febrer del 2016, la Universitat afronta un nou escenari que ha de contribuir a la transformació del model d'aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l'assessorament pedagògic i al pla d'acció tutorial, entre altres.

El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència-aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

Ben aviat ens retrobarem a la nova web del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement.

Actualitat

27.05.2016
Workshop Lynn McAlpine
Workshop My post-PHD dream: Academic or not?
26.05.2016
Segon video del blog de les USQUID

Segon video sobre experiències docents amb l'ús de l'Aula Global

19.05.2016
La UPF a la plataforma Kadenze de cursos MOOC

La Pompeu Fabra, primera universitat de l'estat espanyol a ser membre de la plataforma Kadenze de cursos MOOC

18.05.2016
Jornades d'Educació en Comunicació

Vint matrícules gratuïtes per a estudiants universitaris

Més notícies »

Contacte

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Tel.: (+34) 935 422 427

clik@upf.edu

Formulari de contacte

Com s'hi arriba?

on som

 

Destaquem

Webs vinculades

Enllaços d'interès