IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle

  • Cap de la unitat: Ana Sagardoy

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè Rodoreda (campus de la Ciutadella) 
Wellington, 30-40 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 15 67
Fax: 93 542 20 02 
A/e: [email protected] 
Web: https://www.upf.edu/web/innovacio

Funcions

La Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle, assimilada orgànicament a servei, té per funcions coordinar actuacions, de tipus institucional, en l'àmbit de la R+D+i; coordinar la política d'estructures mixtes de recerca en l'àmbit del grup UPF; assessorar i gestionar els contractes i convenis amb empreses i institucions; difondre, promoure i gestionar la transferència i valorització de tecnologia i coneixement; promoure l'emprenedoria en la comunitat universitària; planificar, promoure i gestionar els parcs que se li assignin.

La Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle s'organitza en dos àmbits funcionals:

  • Transferència de Coneixement 
  • Emprenedoria

1.1. Són funcions de Transferència de Coneixement identificar i valoritzar les tecnologies i coneixements amb potencial innovador i de mercat; protegir els resultats de la recerca; gestionar la propietat industrial i del software; assessorar i gestionar els contractes i convenis amb empreses i institucions, així com les llicències i els contractes de transferència de coneixement; assessorar en la creació d'empreses de base tecnològica o intensives en coneixement, i gestionar la participació de la UPF en aquestes.

1.2. Són funcions de l'àmbit d'Emprenedoria promoure l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, en coordinació amb el programa de promoció i empresa de la Fundació UPF; assessorar els emprenedors i donar-los suport en la viabilitat tècnica i econòmica del seu projecte empresarial; organitzar accions formatives, conferències, trobades d'emprenedors, tallers i activitats de networking, i gestionar els espais d'incubació UPF-Business Shuttle.