IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció d’Administració del Personal Docent i Investigador

  • Cap de Secció: Anabel Rivera Muñoz

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funcions

La Secció d’Administració del Personal Docent i Investigador té com a funcions gestionar els processos vinculats a establir el vincle del personal docent i investigador (nomenaments i contractes), tant de convocatòries pròpies com externes; gestionar les pròrrogues, modificacions, extincions de contracte; gestionar els permisos d’estrangeria; tramitar el pagament als càrrecs acadèmics retribuïts; gestionar el reconeixement de mèrits de docència, de recerca, transferència de coneixement i gestió, estatals i autonòmics; gestionar les compatibilitats; gestionar la vida laboral i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.