IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat Tècnica de Qualitat

  • Cap de la Unitat: Marc Roca Puigros

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 16 26 / 93 542 15 15

 

Funcions

La Unitat Tècnica de Qualitat té com a funcions coordinar les activitats vinculades al seguiment i l’acreditació dels títols oficials i fer-ne la tramitació que se’n derivi davant els organismes competents; dissenyar i implementar a nivell institucional tots els processos relacionats amb l’avaluació i la certificació de sistemes de garantia de qualitat i amb l’acreditació institucional de centres, així com assessorar sobre aquestes qüestions, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.