IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Projectes (Informàtica)

  • Cap de la unitat: Xavier Herrero Anglí

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

(Segons Resolució del rector de 4 de juny del 2018 de reestructuració administrativa del Servei d'Informàtica, amb efectes de l'1 de juliol): 
 
Són funcions de la Unitat de Projectes, establir les polítiques i els estàndards de qualitat dels projectes de desenvolupament tecnològic del servei; identificar les necessitats i els requisits per portar-los a terme amb els responsables funcionals; aplicar el disseny i la metodologia més adequada per gestionar-los; fer-ne el seguiment; acomplir, en coordinació amb totes les persones implicades, la seva execució; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.