IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió i Administració (UGA d'Humanitats)

  • Cap de l'UGA: Miquel J. Sánchez Ginés

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)   
Ramón Trias Fargas, 25-27  
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: (+34)93 542 15 35
A/e alumnat grau i màster: https://cau.upf.edu/estudis
A/e alumnat doctorat:doctorat.humanitats@upf.edudoctorat.historia@upf.edu 
A/e professorat: humanitats@upf.edu
Web: https://www.upf.edu/web/humanitats

Funcions

Són funcions de les unitats de gestió i administració garantir el suport als equips de direcció dels àmbits acadèmics de la Universitat, així com fer la gestió i l’execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.

Les unitats de gestió i administració depenen orgànicament del vicegerent o vicegerenta de l'Àrea i, funcionalment, també dels responsables dels àmbits acadèmics.

Les unitats de gestió i administració s’organitzen en tres àmbits:

  • Àmbit de Docència
  • Àmbit de Gestió Econòmica
  • Àmbit de Professorat