IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió i Administració (UGA d'Humanitats)

  • Cap de la UGA: Miquel J. Sánchez Ginés

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)   
Ramón Trias Fargas, 25-27  
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: (+34)93 542 15 35
A/e alumnat grau i màster: https://cau.upf.edu/estudis
A/e alumnat doctorat:[email protected]upf.edu[email protected]upf.edu 
A/e professorat: [email protected]edu
Web: https://www.upf.edu/web/humanitats

Funcions

Les funcions de les Unitats de Gestió i Administració és garantir el suport als equips de direcció de les unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics, i la gestió i execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin