IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat d’Administració Electrònica

  • Cap de la Unitat: Belén Naya Ortega

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 
A/e:
 

Funcions

  • Coordinar les activitats vinculades al desplegament del projecte de l’administració electrònica i fer-ne el seguiment de manera contínua, i promoure la col·laboració entre les unitats implicades en el projecte.
  • Promoure l’ús dels mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris.
  • Planificar i coordinar la implementació de les aplicacions informàtiques d’administració electrònica, així com la formació dels usuaris.
  • Col·laborar en l’elaboració dels procediments i els circuits d’administració electrònica.
  • Definir la política d’identificació i de signatura electrònica en els procediments i els circuits administratius de la Universitat.
  • Assessorar en relació amb la implementació de la legislació i de la normativa d’administració electrònica en els procediments administratius de la Universitat.
  • Elaborar normatives i promoure l’establiment de millores en els processos gestionats en l’àmbit de l’administració electrònica.
  • Coordinar el disseny dels sistemes automatitzats de registre i gestió documental electrònica i d’arxivament electrònic per assegurar la integritat, l’autenticitat, la fiabilitat i l’accessibilitat de la informació documental dels serveis.