IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei de Personal Docent i Investigador

  • Cap del Servei: Rosa Olivé Pons

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 54
Fax: 93 542 20 02

Funcions

Són funcions del Servei de Personal Docent i Investigador planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la promoció i la contractació d’aquest personal; donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de personal docent i investigador; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el personal docent i investigador; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del personal docent i investigador; elaborar la proposta de despeses de personal del personal docent i investigador.

El Servei de Personal Docent i Investigador s’estructura en:

  • Secció de Planificació i Accés del Personal Docent i Investigador
  • Secció d’Administració del Personal Docent i Investigador