IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis

  • Cap del Servei: Joan Carles Carrion Blanch

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funcions

Són funcions del Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la contractació, la promoció i la mobilitat del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS); donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de personal; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; estudiar i l'aplicar la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis; així com elaborar la proposta de pressupost de despeses de personal del

El Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis s'estructura en:

  • Secció d'Administració del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis
  • Secció de Selecció