IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat


Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 16 85
A/e: [email protected]

Funcions

Són funcions del Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l’àmbit de la planificació estratègica i assessorar en l’elaboració i el seguiment dels plans directors o d’actuacions; gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats i els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, i assessorar els òrgans de govern de la Universitat en aquests aspectes; definir i implantar els manuals d’avaluació i executar processos d’avaluació de la docència i institucionals, dotant l’organització d’instruments per a la presa de decisions estratègiques, i elaborar estudis de vigilància competitiva; coordinar les activitats vinculades al seguiment i l’acreditació dels títols oficials; assessorar les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat de la docència i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.

El Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat s’estructura en:

  • Unitat de Dades i Rànquings
  • Unitat d’Anàlisi i Avaluació
  • Unitat Tècnica de Qualitat