IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei de PDI

  • Cap del Servei: Rosa Olivé Pons

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 54
Fax: 93 542 20 02

Funcions

Són funcions del Servei de PDI planificar, ordenar i executar l'administració, la selecció, la promoció i la contractació del personal docent i investigador; donar assessorament i suport als òrgans de govern en matèria de PDI; elaborar informes, explotar i analitzar dades per donar suport a la presa de decisions; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PDI; donar suport en l’àmbit de les relacions laborals i participar en la negociació col·lectiva del PDI; així com elaborar la proposta de despeses de personal del PDI.


El Servei de Personal Docent i Investigador s'estructura en:

- Secció de Selecció i Administració del Personal Docent i Investigador

- Secció de Contractació i Gestió del Personal Investigador