IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció de Pressupost i Sistemes d’Informació

  • Cap de Secció: Silvia Clarella Roca

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Fax: 93 542 20 02

Funcions

La Secció de Pressupost i Sistemes d’Informació té com a funcions elaborar coordinadament amb el Servei de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis i el Servei de Personal Docent i Investigador el pressupost de despesa genèrica del personal, així com fer-ne el seguiment de l’execució; coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de gestió l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.