IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció de Planificació i Accés del Personal Docent i Investigador

  • Cap de Secció: Maria Teresa Sastre Alsina

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funcions

La Secció de Planificació i Accés del Personal Docent i Investigador té com a funcions planificar i fer el seguiment de la plantilla de professorat; preparar, publicar i fer el seguiment de l’oferta pública; planificar, coordinar i fer els tràmits administratius relatius a les convocatòries dels processos d'accés i de promoció del personal docent i investigador; gestionar la dedicació docent del professorat; gestionar els assumptes que són competència de la Comissió de Professorat de la UPF; gestionar les sol·licituds del programa d’anys sabàtics i totes aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.