IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi

  • Cap de secció: Aura Bachs Ferreró

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

La Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions elaborar la previsió d'ingressos de matrícula dels estudis oficials, gestionar la informació d'aquests ingressos i coordinar amb les secretaries i altres unitats de l'Àrea de Docència implicades, els procediments econòmics de la matrícula pel que fa a control de pagaments i gestió de devolucions; coordinar i gestionar, si escau, les beques i els ajuts a l'estudi de les convocatòries oficials de caràcter general adreçats als estudiants de grau i de màster, i coordinar la gestió dels ajuts de matrícula adreçats a estudiants de màster i doctorat; organitzar els processos d'expedició dels títols oficials i propis, del suplement europeu al títol, de les credencials d'homologació amb la informació i resolució tramesa per l'Oficina de Postgrau i Doctorat pel que fa a les titulacions de màster i doctorat; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, com a responsable funcional d'aquestes i en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; atendre els estudiants en els temes referents a les beques que gestiona i a títols; donar suport en l'elaboració de la normativa acadèmica dels temes que li són propis, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.