Vés enrere

Secció de Comptabilitat

  • Cap de secció: Marta Gil Tarrés

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00 
Fax: 93 542 24 51

Funcions

Són funcions de la Secció de Comptabilitat l'elaboració dels documents comptables i el seguiment i control dels elaborats descentralitzadament; el registre comptable de les operacions de caire econòmic, financer i pressupostari, el control i l'arxiu de la documentació comptable; la tramitació dels expedients de modificació de crèdits; proporcionar informació sobre l'estat de les aplicacions i comptes i elaborar els estats de comptes anuals, i dur a terme la gestió tributària de la Universitat.