IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Oficina de Comunicació

  • Directora de comunicació: Mònica Alonso Sarto

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona 

Contacte

Telèfon: 
A/e: 
 

Funcions

L’Oficina de Comunicació té com a funcions generals definir els objectius i planificar i dissenyar les accions que la Universitat durà a terme en l’àmbit de la comunicació, i gestionar la coordinació amb els mitjans de comunicació, segons els objectius fixats pel Rectorat. També ha d’impulsar, planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats orientades a mantenir la presència de la Universitat a les xarxes socials.

Alhora, té com a funcions específiques vetllar per l’eficàcia comunicativa i les relacions amb els mitjans de comunicació; elaborar i difondre les notícies d’actualitat universitària; administrar les xarxes socials institucionals i coordinar la resta de xarxes dins l’àmbit de la Universitat; coordinar la producció de continguts audiovisuals institucionals; impulsar i coordinar accions de difusió de la recerca, la ciència i la tecnologia; elaborar, executar i coordinar plans de comunicació institucional i assessorar els usuaris en el disseny dels seus plans de comunicació; proposar i establir les pautes i els criteris d’ús dels canals, les eines i els productes d’informació i comunicació en qualsevol suport; administrar el portal web institucional (web pública i Campus Global) i dissenyar-ne l’arquitectura de la informació, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.