IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Serveis Jurídics

  • Cap del Servei: Enric Arranz Serrano

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funcions

Els Serveis Jurídics presten assitència jurídica a la Universitat. A efectes administratius s'adscriuen a la Gerència.

Els correspon la funció consultiva, en l’exercici de la qual no estaran subjectes a dependència jeràrquica –ja sigui orgànica o funcional–, ni rebran instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació dels òrgans que hagin elaborat les disposicions o produït els actes objecte de consulta. Emetran aquells informes que siguin preceptius per les disposicions legals i aquells que els òrgans que els sol·licitin considerin necessaris per resoldre. Atendran igualment les consultes jurídiques formulades pels òrgans de govern i els responsables de les unitats administratives.

 

Correspon als lletrats adscrits als Serveis Jurídics la defensa jurídica de la Universitat, així com la coordinació d’aquesta en el cas que sigui encomanada pel rector o rectora a lletrats externs.