IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secretari general

  • Secretari general: Enric Vallduví Botet

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
A/e: [email protected] 

Funcions

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l’article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

  • El desplegament estatutari i normatiu, inclosa l’elaboració dels nous estatuts.
  • Acompanyament en la planificació institucional i l’organització administrativa de la Universitat.
  • Acompanyament en la política sobre recursos materials, sistemes d’informació i administració electrònica.
  • La integritat institucional, la transparència i el dret d’accés a la informació.
  • Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF.
  • Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen a la rectora. També se n’exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent.
  • La coordinació dels processos de creació i de modificació de l’estructura acadèmica i d’adscripció de centres.

 

Nota biogràfica

Enric VallduvíDoctor en lingüística (University of Pennsylvania, 1990). Professor titular al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge des de 1995. Anteriorment, havia estat professor visitant a University of Southern California (1990-91) i investigador a Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1992) i University of Edinburgh (1993-1995). Ha estat acadèmic visitant a University of Otago (2013-14) i també ha impartit cursos de doctorat a Cornell University, Universität Wien i Rijksuniversiteit Groningen.

La seva recerca tracta, sobretot, els aspectes del llenguatge que depenen de la informació disponible en el context que emmarca l'enunciat. És membre del grup de recerca consolidat Grup de Lingüística Formal (GLiF) i ha estat investigador principal de projectes finançats sobre estructura informativa oracional i modelatge del context, construccions lingüístiques no canòniques, i partícules discursives. El 2001 va rebre la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària. El seu treball es troba en revistes com Linguistics, Probus i Journal of Pragmatics i llibres publicats per Academic Press, Cambridge University Press, CSLI/Stanford, Garland, Oxford University Press i Routledge.

Ha estat vicedegà de la Facultat de Traducció i Interpretació (1999-2002, 2016), director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2004-2011), coordinador del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (2011-2012) i vicerector de recerca de la UPF (2017-2023). Ha servit en òrgans de govern, comissions i ponències a diferents nivells a la UPF (Claustre, Consell de Govern, Comissió de Qualitat, Consell Acadèmic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes (PEI), Pla Estratègic 2016-2025, etc.) i ha participat en activitats d'avaluació en diversos organismes externs (ACSUG, AEI, AGAUR, ANECA, FSR/FNRS (Bèlgica), NEST-FP6 (UE)).

Va ser nomenat secretari general el 6 de març del 2023.