IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Àrea Econòmica

  • Vicegerent: Manuel Giménez Sanz

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra  
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 87
Fax: 93 542 20 02

Funcions

L'Àrea Econòmica, dirigida per un vicegerent o vicegerenta, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els processos i les accions relacionats amb l'economia i el pressupost, la contractació administrativa i la gestió del patrimoni de la Universitat. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Pressupostos i Finances, el Servei d’Infraestructures i Patrimoni i la Unitat de Contractació Administrativa.

Nota biogràfica

Nascut a Barcelona (Barcelonès) el 1960. És llicenciat en Ciències Econòmiques, especialitat Economia General, per la Universitat de Barcelona (1983) i màster en Direcció i Gestió Pública per ESADE (2006-2007). Ha treballat a la Generalitat de Catalunya des del març de 1984, on ha ocupat —entre d'altres — els càrrecs següents: durant el període 1984-1991, al Departament de Comerç, Consum i Turisme, cap de secció d'Anàlisi i Documentació, cap de secció d'Estudis i cap de servei de Gestió Econòmica de la Secretaria General. El 1992, va ocupar el lloc de cap de servei de Règim Econòmico-administratiu de l'Institut Català de Serveis a la Joventut. Entre el 1993 i el 2002 va ocupar el lloc de cap de servei de Promoció Exterior i de cap de servei de Programació Comercial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Entre el 2002-2004 va ocupar la Subdirecció General de Serveis del Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior. Des del 2004 fins a l'actualitat ha ocupat la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació del Departament d'Interior.

Durant el període comprès entre el 1993 i el 2002 ha estat membre del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), del Patronat del Consorci de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) i del Patronat i del Comitè Executiu de la Fundació Privada, Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI).

 

El rector el va nomenar el 26 d'abril del 2018.