IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES
  • Responsable: Gemma Martínez Ayuso

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: (34) 93 542 20 47

A/e: [email protected]
Web: http://www.upf.edu/web/arxiu

Funcions

  • Implementar, coordinar i mantenir el sistema de gestió documental i arxiu corporatiu de la Universitat.
  • Proposar al secretari o secretària general la normativa referent a la documentació i als arxius administratius de la Universitat.
  • Elaborar els instruments de descripció que assegurin el control, l’accés i la recuperació ràpida i eficient de la informació en qualsevol fase del seu cicle de vida i en qualsevol unitat.
  • Avaluar la documentació per tal de fer la proposta de conservació o d’eliminació.
  • Custodiar la documentació provinent dels arxius de gestió per tal de conservar-la amb les condicions de seguretat i preservació més adients.
  • Garantir l’accés i la consulta dels documents custodiats a l’Arxiu a tots els membres de la comunitat universitària i a la ciutadania en general, així com proposar les mesures de seguretat per protegir els documents essencials i confidencials.
  • Vetllar per la formació en matèria de gestió documental i arxiu.
  • Proposar criteris tècnics per al tractament i la conservació dels arxius i dels documents electrònics de la Universitat, que assegurin la seva preservació i consulta en les condicions establertes.