B2 estudiants

Si has iniciat els estudis de grau en una universitat catalana el curs acadèmic 2014-2015 o posteriors acredita un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu l'article 211 de la Llei 2/2014 de la Generalitat de Catalunya. Pots acreditar-lo presentant un certificat oficial de coneixements d'idioma a la secretaria de la teva facultat.

 

 

 

Si tens més preguntes, consulta el web d'Idiomes UPF o escriu-nos un correu electrònic a multilinguisme@upf.edu