Cens electoral i presentació de candidatures

20 febrer 2024
01 març 2024

Cens electoral

Presentació de candidatures

Proclamació de candidatures i actes d'informació electoral

04 març 2024
10 abril 2024

El nombre de candidatures que s'hi han presentat és igual o inferior al nombre de candidats a elegir, per tant, no caldrà fer votacions per a cap dels col·legis i els candidats proclamats com a definitius configuren la nova Junta de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.