The translation into English is of an informative nature. The official version is originally in Catalan.

Minors

Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra
(Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018)

Visiting Students

Regulations governing the rules for visiting students
(Agreement of the Board of Governors of 30 May 2007 modified by agrrement of the board of governors of 11 december 2013)

Enrolment

Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matriculació en ensenyaments oficials
(Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014 i d'1 de juliol del 2015)

External Practices

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF
(Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per Acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015, d'11 d'abril del 2018 i de 9 de desembre del 2020)

Academic Transcripts

Regulations governing grades and assessment of academic transcripts
(Resolution of the Board of Governors dated 16 June 2004)

Actuació davant un possible cas de còpia, plagi o frau

Course guide

Normativa del Pla Docent de l'Assignatura
(Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008, modificat per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

Regulations governing the course guide and the subject learning plan in undergraduate and master’s degree courses
(Agreement of the board of governors of 26 october 2022)