The translation into English is of an informative nature. The official version is originally in Catalan.

 

Doctoral courses regulated by Royal Decree 99/2011

Academic regulations for doctorate courses
(Agreement of the Board of Governors of 20 June 2012)


Doctorat regulat pel Reial Decret 1393/2007

Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2010 en relació a la composició dels tribunals de tesis doctorals (pdf)


Doctorat regulat pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau

Normes acadèmiques dels estudis de doctorat

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat
(Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, modificat per Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008)

Normativa de permanència

Normativa de permanència dels estudis de doctorat
(Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007)

 

Doctorat regulat pel Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau

Normes acadèmiques

Regulations for UPF doctoral studies and specific regulations concerning master's programmes associated with a doctoral programme
(Agreement of the Governing Board of 25 July 2000, amended by an agreement of the Governing Board of 20 February 2002 and by agreements of the Board of Governors of 8 April 2003, 14 July 2005, 2 May 2007 and 6 October 2008)

Normativa sobre presentació i avaluació del treball de recerca en projectes de doctorat
(Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997)

Acord d'1 de juny de 1995 de la Junta de Govern relatiu a la convocatòria única de tercer cicle
(Acord de la Junta de Govern d'1 de juny de 1995)

Normativa de permanència

Normes de progressió i de règim de permanència dels estudis de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra 
(Acord del Consell Social de 15 de març del 2001)

Títols

Regulació del Diploma d'Estudis Avançats (DEA) dels estudis de doctorat de la UPF
(Acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000)

Normativa sobre l'homologació i la convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior en l'àmbit del postgrau 
(Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005)

Menció de Doctor Europeu

Normativa per a l'atorgament de la menció de Doctor Europeu
(Acord del Consell de Govern de 18 de febrer del 2003)

Personal investigador predoctorat en formació 

Trainee predoctoral research staff (TPRS) regulations
(Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

Habilitació de mesos lectius

Acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 1996 pel qual s'habilita els mesos de juliol i setembre com a mesos lectius pel que fa als estudis de tercer cicle
(Acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 1996)

Cotutela de tesis doctorals

Regulations on the joint supervision of doctoral theses
(Resolution of the Board of Governors of 19 June 2013)