S'ha utilitzat el model d'arquitectura de marques unitari i monolític, en el qual es visualitza una marca única encara que desenvolupi rols diferents.

En aquest apartat cal diferenciar dos nivells: les entitats del Grup UPF que són 100% de la Universitat, i les institucions participades per la UPF.

Grup UPF (100% UPF)

Les marques de cada entitat s'han d'incorporar dins l'àrea vermella, tal com es mostra en la imatge següent. El sistema gràfic per a les entitats d'aquest àmbit el componen dues pastilles:

  • en una hi ha d'anar inserida la marca de la UPF;
  • en l'altra, la marca de l'entitat 100% UPF.

possibilitats noves marques grup upf

 

Institucions participades per la UPF

Incorporen el símbol o la marca a les seves marques. Segons el grau de participació que tingui la UPF en la institució en qüestió, la marca o simbol UPF tindrà una mida que podrà ser del 33% de la mida total de la marca o bé el 15%, tal com es mostra en la imatge següent:

Exemple de nova marca UPF per a institucions participades

Les noves marques de les institucions participades per la UPF aprovades fins ara són les següents:

 

ESCI Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)
IBE Institut de Biologia Evolutiva (IBE)

 

 

 

Centres adscrits a la UPF

Per als centres adscrits a la UPF s'ha dissenyat un segell, amb les seves respectives versions en positiu, negatiu, positiu en blanc i negre i negatiu en blanc i negre.
Aquest sempre s'ha d'acompanyar del logotip del centre adscrit.

centre adscrit

Un exemple de marca d'un centre adscrit a la UPF és el següent:

centre_ads