La marca UPF representa tots els òrgans, estaments i unitats acadèmiques i administratives de la Universitat.

Tot i això, les unitats acadèmiques (centres, departaments, instituts universitaris de recerca, i unitats i grups de recerca) i alguns òrgans de govern (Consell Social, Consell d'Estudiants) poden utilitzar una declinació pròpia de la marca que els identifiqui. D'aquestes declinacions que conformen l'arquitectura de la marca en diem 'identificacions pròpies'.

Només els òrgans de govern i les unitats acadèmiques mencionades en aquest apartat poden utilitzar una identificació pròpia.

Les declinacions de la marca es formen amb la marca UPF (logotip i símbol) juntament amb el nom de la unitat acadèmica o admnistrativa, o el nom de l'òrgan de govern. Exemple:

Declinació de la marca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Els serveis i unitats administratius, tot i disposar d'una identificació pròpia, només n'han de fer ús en casos molt concrets, que s'indiquen en aquest manual.

Excepcions

Les càtedres d'empresa i els projectes de recerca no tenen marca UPF declinada. Això és, que no han de dur incorporada marca UPF (logotip i símbol). No tenen cap requisit gràfic UPF. Exemple:

Marca de la Càtedra de Política Econòmica Local

 

 Càtedra Ideograma de Comunicació Política i Democràtica

Tanmateix, es recomana que en les seves webs, publicacions etc. tant les càtedres com els projectes de recerca afegeixin les marques dels organismes que els patrocinen. Les marques dels patrocinadors no han de prendre protagonisme a la marca principal però sí que han de ser visibles.

Tampoc són declinacions de la marca UPF les marques dels Grup UPF.