La marca UPF representa tots els òrgans, estaments i unitats acadèmiques i administratives de la Universitat.

Tot i això, els òrgans de govern i les unitats acadèmiques (centres, departaments, instituts universitaris de recerca, i unitats i grups de recerca) poden utilitzar una declinació pròpia de la marca que els identifiqui. D'aquestes declinacions que conformen l'arquitectura de la marca en diem 'identificacions pròpies'.

Només els òrgans de govern i les unitats acadèmiques mencionades en aquest apartat poden utilitzar una identificació pròpia.

Els serveis i unitats administratius, tot i disposar d'una identificació pròpia, només n'han de fer ús en casos molt concrets, que s'indiquen en aquest manual.