1. Declinacions tipogràfiques
  2. Declinacions gràfiques
  3. Llista de figures de recerca

1. Declinacions tipogràfiques

Les unitats, els grups i els centres de recerca, i els centres d'estudi de la UPF poden utilitzar una declinació de la marca UPF, formada per la marca UPF i el nom de la unitat, el grup, centre de recerca o centre d'estudis, precedit opcionalment per una sigla. Si apareix la sigla, el nom i la sigla s'han d'escriure en línies separades. La tipografia utilitzada és la DIN, amb el mateix cos que la marca UPF.

tipo_exelsior

Un cop realitzades diverses correccions òptiques (interlletrat, justificat, etc.), el resultat és un equilibri entre el descriptor de la marca UPF i la identificació tipogràfica de la unitat, el grup o el centre de recerca.

versionsl

Igual que la marca UPF, aquestes declinacions disposen d'una àrea de protecció que té com a funció impedir que cap element (imatges, tipografia, marges...) interfereixi en la seva llegibilitat i correcta reproducció, i tenen també una altura mínima de 7 mm en suports físics (paper, etc.) i de 70 px en suports electrònics (web, televisió, vídeo, etc.).

espais

Així mateix, aquestes declinacions tenen versions en positiu (preferent) i negatiu vermell, en positiu i negatiu blanc i negre, i versió horitzontal (preferent) i vertical.

xolors

 

Usos incorrectes

usos_incorrectes

usos_incorrectes_2

 

2. Declinacions gràfiques

A més de la declinació tipogràfica, les unitats, els grups, els centres de recerca, i els centres d'estudis, poden utilitzar, si ho consideren necessari, una declinació gràfica de la marca UPF, que poden alternar amb la identificació tipogràfica. L'ús d'una o altra declinació anirà en funció del tipus de producte o de suport sobre el qual s'hagi d'aplicar.

Aquesta declinació gràfica es crea dins un contenidor amb la mateixa estructura que la marca UPF. Els dos elements que formen la marca estan separats per una distància igual a un terç de X, on X és l'altura total de la marca. Així mateix, el contenidor disposa d'una àrea interna on se situa la marca.

img_pg79

 

La superfície mínima horitzontal del contenidor és igual a 1,5 X, on X correspon a l'altura total de la marca; i la superfície màxima horitzontal és igual a 3 X, on X correspon a l'altura total de la marca.

img_pg80

 

img_pg81

La marca UPF no es pot modificar cromàticament, i la imatge de la unitat, el grup o el centre de recerca que s'inscriu en el rectangle ha de ser sempre a una tinta. 

grups recerca-marca

 

Igual que la marca UPF, les declinacions gràfiques disposen d'una àrea de protecció que té com a funció impedir que cap element (imatges, tipografia, marges...) interfereixi en la seva llegibilitat i correcta reproducció, i tenen també una altura mínima de 7 mm en suports físics (paper, etc.) i de 70 px en suports electrònics (web, televisió, vídeo, etc.).

img_pg82

 

3. Llista de figures de recerca

En els enllaços següents es poden descarregar les declinacions (tant tipogràfiques com gràfiques) de totes les unitats, grups, centres de recerca, i centres d'estudis en català, castellà i anglès i per a totes les versions (horitzontal, vertical, en positiu i en negatiu). 

Des dels enllaços podeu accedir a un arxiu PDF editable amb el programa Adobe Illustrator, amb el qual accedireu a la marca en format vectorial. Si necessiteu un altre format d'arxiu podeu sol·licitar-ho mitjançant el CAU de Serveis Gràfics (indiqueu categoria Serveis Gràfics).

 

Centres d'estudis

Grups de recerca

 

1. Declinacions tipogràfiques

2. Declinacions gràfiques

Centres d'Estudis

Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (CCS)  
Centre d'Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT) Centre d'Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT)
Centre d'Estudis de Gènere (CEdGE)  
Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua) Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua)
Centre d'Estudis sobre Sostenibilitat  
Numax. Centre d'Estudis Joaquim Jordà  
Centre d'Ètica Animal  
Centre d’Estudis en Intel·ligència, Artificial i Natural Centre d’Estudis en Intel·ligència, Artificial i Natural

Grups de recerca | Ciències de la Salut i de la Vida

Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)

Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)

Grup de Recerca Complex Interactions in Biological Systems

 

Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia (NEUROPHAR) Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia (NEUROPHAR)
Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS)  
Grup de Recerca en Ciència Computacional  
Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica  
Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural  
Grup de Recerca en Biologia Cel·lular  
Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat Genòmica  
Grup de Recerca en Biologia de la Infecció  
Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament  

Grup de Recerca en Biologia Sintètica Translacional

 
Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular  
Grup de Recerca en Farmacologia  
Grup de Recerca en Genètica Humana  
Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de Malalties  
Grup de Recerca en Genòmica Computacional  
Grup de Recerca en Informàtica Molecular  
Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC)  
Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta Immunològica  
Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes  
Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular  
Grup de Recerca en Sistemes Complexos  
Grup de Recerca en Virologia Molecular  
Grup de Recerca Human Natural Killer Cell Biology  
Laboratori de Fisiologia Molecular  
Observatori de Recerca sobre les Relacions amb Amèrica Llatina  
Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)  
Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva  
Unitat de Recerca en Genètica  
Unitat de Recerca en Immunologia  
Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)  
Unitat de Recerca en Virologia  

Grups de recerca | Ciències Socials i Humanes

Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)  
Bibliotheca Mystica et Philosophica Aloïs M. Haas  
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Centre de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM) Centre de Recerca en Investigació i Expertesa per a la Recerca per Enquesta (RECSM)
Centre Investigador en Art Primitiu i Primitivisme (CIAP)  
Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental
Grup d'Anàlisi Microeconòmica  

Grup de Recerca Accounting, Control Management and Education (ACME)

 
Grup de Recerca Complexitat i Dinàmica Sòcio-ecològica (CaSEs) Grup de Recerca Complexitat i Dinàmica Sòcio-ecològica (CaSEs)
Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània. Connexions, Materialitats i Escritura (GRACME)  
Grup de Recerca de Dret Constitucional, Europeu i de la Integració Supranacional  
Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueologia  
Behavioral Sciences Laboratory (BESLab)  
Grup de Recerca en Analítica Empresarial  
Unitat de Recerca en Arqueologia Social i Estudis de Gènere  
Grup de Recerca en Ciències Socials Experimentals i del Comportament (BESS)  
Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM)  
Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal  
Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET) Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET)
Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GreDTiSS) Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GreDTiSS)
Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari  
Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals  
Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI  
Grup de Recerca en Dret Patrimonial  
Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial  
Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro)  
Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica  
Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI)  
Grup de Recerca en Estadística i Investigació Operativa  
Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)  
Grup de Recerca en Estratègies Empresarials  
Grup de Recerca en Ernografies, Contactes Culturals i Missions als Imperis Ibèrics (ECERM) Grup de Recerca en Ernografies, Contactes Culturals i Missions als Imperis Ibèrics (ECERM)
Grup de Recerca en Filosofia del Dret Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques Públiques  
Grup de Recerca en Història de la Creació Literària  
Grup de Recerca en Història del Dret Català  
Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE)  
Grup de Recerca en Institucions i Actors Polítics  
Grup de Recerca en Literatura Comparada  
Grup de Recerca en Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius  
Grup de Recerca en Moviments Socials (CEMS)  
Grup de Recerca en Polítiques Públiques i Socials  
Grup de Recerca en Sociodemografia  
Grup de Recerca en Teoria Aplicada  
Grup de Recerca en Teoria Política  
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM)
Grup de Recerca Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)  
Grup de Recerca sobre Màgia i Endevinació a Grècia i Roma  
Grup d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna  
Grup d'Estudis d'Història de la Ciència (GEHC)  
Institut de Cultura (IUC)  
Institut d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV)  
Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI) Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI)
Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials  
Unitat de Recerca en Economia i Empresa  

Grups de recerca | Comunicació i Tecnologies de la Informació

Audio Signal Processing Lab (ASP lab)  
Centre de Cognició i Cervell (CBC) Centre de Cognició i Cervell (CBC)
Centre de Neuro-Robòtica i Sistemes Autònoms (N-RAS)  
Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)  
Grup de Recerca Cognitive Media Technologies  
Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC) Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC)
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM) Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM)
Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP)  
Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)  
Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM) Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM)
Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS) Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS)
Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils i Sense Fils (WiCom)  

Grup de Recerca en Dinàmica Neuronal

 
Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DIGIDOC)  
Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG)  

Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)

 
Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)  
Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial i Aprenentatge Automàtic  
Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIS.com)  
Grup de Recerca en IULATERM (Lèxic, Terminologia, Discurs Especialitzat i Enginyeria Lingüística)  
Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM) Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)

Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)

Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)
Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)  
Grup de Recerca en Neurociència Computacional  
Grup de Recerca en Periodisme (GRP)  
Grup de Recerca en Processament d'Imatges i Visió per Ordinador  
Grup de Recerca en Processament pel Realçament de la Imatge Cinematogràfica (IP4EC)  
Grup de Recerca en Producció de la Parla i BIlingüisme (SPB)  
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS)  
Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE)  
Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NeTS)  
Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació  
Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN)  
Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)  
Grup de Recerca Grammar & Cognition (GraC)  
Grup de Recerca Language and Comparative Cognition (LCC)  
Grup de Recerca MEDIUM  
Grup de Recerca Multisensorial (MRG) Grup de Recerca Multisensorial (MRG)
Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO)  
Grup de Recerca Sensing in Physiology and Biomedicine (PhySense)  
Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBiosys)  
Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL) Grup de Recerca sobre l'Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)
Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN)  
Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab)  
Grup de Recerca Wireless Networking  
Grup de Tecnologia Musical (MTG)  
Grup de Tecnologies Interactives (GTI) Grup de Tecnologies Interactives (GTI)
Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat (GrEP)  
Institut de Lingüística Aplicada (IULA)  
Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)  
Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)  
Music Information Research Lab (MIR lab)  
Observatori de la Comunicació Científica (OCC) Observatori de la Comunicació Científica (OCC)
Observatori de Neologia (OBNEO)  
Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCN-Med Tech) Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCN-Med Tech)
Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL)  
Unitat de Recerca en Cognició i Cervell  
Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING)  
Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital  
Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets)  
Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)  
Web Science and Social Computing (WSSC)