Els centres i departaments de la UPF poden utilitzar una declinació de la marca, que ha de ser sempre, i únicament, tipogràfica, formada per la marca UPF i pel nom del centre o departament. La tipografia utilitzada és l'Excelsior, amb el mateix cos que la marca UPF. Un cop realitzades diverses correccions òptiques (interlletrat, justificat, etc.), el resultat és un equilibri entre el descriptor de la marca UPF i la identificació tipogràfica del centre o departament. La marca de centres i departaments pot existir en format horitzontal i vertical, si bé és d'aplicació preferent el format horitzontal.

mostra marca

Igual que la marca UPF, les marques declinades dels centres i departaments disposen d'una àrea de protecció que té com a funció impedir que cap element (imatges, tipografia, marges...) interfereixi en la seva llegibilitat i correcta reproducció, i tenen també una altura mínima de 7 mm en suports físics (paper, etc.) i de 70 px en suports electrònics (web, televisió, vídeo, etc.).

 

img_pag11

img_pag19

Així mateix, totes aquestes declinacions de la marca tenen versions en positiu (preferent) i negatiu vermell, en positiu i negatiu blanc i negre, i versió horitzontal (preferent) i vertical.

 

color_vermell-sobre-blanc_h

color_vermell-sobre-blanc_v

color_negre_h

color_negre_v
color_blanc_h color_blanc_v

 

 

Usos incorrectes

usos_incorrectes

usos_incorrectes_2

 

Com descarregar

A la pàgina Descàrregues | Facultats, Departaments i UCA hi trobareu enllaços per a descarregar les declinacions de la marca de tots els centres i departaments de la UPF en català, castellà i anglès, en varis colors i en format PNG i JPG.