La Sèrie Monografies inclou la publicació de manuals universitaris, monografies temàtiques o seleccions de textos, originals o traduïts, clàssics o inèdits, interessants per a la recerca en lingüística aplicada.